Bestuur

Sjoelvereniging Zaanstad is opgericht op 29 januari 1976.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Monique Zonneveld
Penningmeester: Joke de Haan
Secretaris: Erik Tjong Kim Sang
Lid: Jaap Ploeger

De contributie bedraagt € 10 per maand.
€ 90 per seizoen(sept.tm mei)
Bankrek.nr.  NL57ABNA0588148946
t.n.v. sjoelvereniging Zaanstad

email: sjoelverenigingzaanstad@chello.nl

KVK: 40617731